غواصی با دلفین در غواصی با دلفین (وی آی پی) جزیره کیش

غواصی با دلفین در غواصی با دلفین (وی آی پی) جزیره کیش

غواصی با دلفین (وی آی پی)هزینه عکاسی جداگانه دریافت می گردد(برای هر نفر مبلغ عکس 1میلیون و دویست هزار تومان می باشد) ترانسفر ندارد.محدویت سن از 10سال به بالا ،مدت زمان غواصی با دلفین10 الی 15 دقیقه زیر آب می باشد،پذیرش بیماران قلبی و تنفسی ممنوع می باشد، شماره تماس مدیر فروش برنامه:09129746097

عکس برداری و فیلم برداری با هر وسیله ای توسط مهمان و همراه ممنوع می باشد. همراه داشتن هر گونه زیور آلات ممنوع می باشد.داشتن حوله و دمپایی الزامی می باشد، همراه مهمان به ازای یک بلیت غواصی با دلفین یک نفر می باشد.صفحه اصلی درباره ما تماس با ما

پارک و شهربازی - دلفین ها - غواصی با دلفین جزیره کیش