کشتی آرتمیس بدون پذیرایی در کشتی تفریحی آرتمیس پلاس جزیره کیش

کشتی آرتمیس بدون پذیرایی در کشتی تفریحی آرتمیس پلاس جزیره کیش

کشتی تفریحی آرتمیس پلاسآدرس : پایانه مسافربری بندرگاه کیش *همراه داشتن بلیط هنگام مراجعه به برنامه، الزامیست.*این بلیت غیر قابل انتقال به غیر می باشد و در صورت کنسلی از جانب مهمان از لحظه صدور تا ۳ ساعت قبل از شروع برنامه با کسر 40٪ حق کنسلی امکان پذیربوده ، در غیر اینصورت وجهی عودت داده نمی شود.

*تهیه ی بلیت برای کودکان 3 سال به بالا الزامی است و کودکان بالای3سال برای ورود به کشتی نیاز به بلیت دارند*بیش از 3ساعت مانده به شروع برنامه 40% از مبلغ بلیط کسر و مابقی عودت خواهد شد.*کمتر از 3ساعت مانده به شروع برنامه 60% از مبلغ بلیط کسر و مابقی عودت خواهد شد.*کمتر از 2ساعت مانده به شروع برنامه 80% از مبلغ بلیط کسر و مابقی عودت خواهد شد.*کمتر از 1ساعت مانده به شروع برنامه مبلغ بلیط غیرقابل عودت خواهد شد.صفحه اصلی درباره ما تماس با ما

کشتی - کشتی تفریحی بدون پذیرایی - کشتی آرتمیس بدون پذیرایی جزیره کیش